poniedziałek, 10 grudnia 2012

Iodotropheus sprengrrae

Dorastający samiec
poniedziałek, 26 listopada 2012

ZMĘCZENIE MATERIAŁU / FATIGUE OF MATERIALS

"MAŁA PRZESTRZEŃ / BWA KATOWICE
22.11.2012 godz. 18.00 - 16.12.2012

Wystawa Michała Smandka to kolejne wydarzenie w ramach projektu Drobnostki — zaplanowanej na cały rok płaszczyzny spotkań artystów, designerów i społeczności lokalnej w ramach projekcji, paneli dyskusyjnych, performance’ów i akcji w mieście. Jego celem jest stymulowanie przez artystów potrzeby przekształcenia najbliższego otoczenia, która może prowadzić do zmiany sposobu myślenia o przestrzeni jako formie modelującej większość zachowań. Działania i realizacje zaproszonych twórców mają zachęcać do przeprojektowania niegościnnej przestrzeni miasta w miejsce stwarzające okazje do zadomowienia, nawiązywania i podtrzymywania więzi.
Michał Smandek wykorzystuje w swoich najnowszych pracach takie materiały jak dym, popiół, ołów, sól, węgiel, piasek i lepik. Są one zapisem jego prywatnych performanców, zmagań z materią i konsekwentnie przeprowadzanych działań na terenach postindustrialnych w ramach Prac naprawczych. Smandek kolonizuje przestrzeń i materie podejmujące z nią subtelne eksperymenty mające na celu przekroczenie granic ich właściwości fizycznych. Często powtarza, że jeżeli nie zrobi nic w danym miejscu, nie będzie mógł nazwać go później swoim. Do rzeczywistości podchodzi z jednej strony z pasją naukowca badającego prawa fizyki, z drugiej z godną uwagi czułością, starając się swoimi realizacjami roztoczyć nad nią krótkotrwałą opiekę.

kurator: Marta Lisok


SMALL SPACE / BWA CONTEMPORARY ART GALLERY IN KATOWICE
22.11.2012 - 16.12.2012

Michał Smandek's exhibition is yet another event organized within Inessentials, a year-long project which provides artists, designers and the local community with the opportunity to meet during film screenings, discussion panels, performances and artistic actions held in the city. The artists engaged in the project aim to instill in people the need to shape their nearest environment, which could in turn lead to our thinking of space as a form that models most of our behavior. Their artistic actions and realizations are intended to encourage people to re-design the unwelcoming urban space, so that it becomes a place conducive to their becoming domiciled, as well as to building and maintaining relationships with others.
In his most recent works, Michał Smandek has used a variety of materials, including smoke, ash, lead, salt, coal, sand and adhesive. These materials constitute a recording of his private performances, struggles with matter, and his very consistent artistic actions in post-industrial areas, which he has carried out within his project entitled Prace naprawcze (Repair Work). Smandek colonizes space and matter, conducting subtle experiments that aim to test their physical properties to the limit. He keeps repeating that unless he has done something in a certain place, he cannot claim that it is his property. His approach to reality involves both the passion befitting a scientist who researches the laws of physics, and admirable tenderness, which can be observed during the short time when he uses his realizations to envelop this reality with care.

curator: Marta Lisok

krótko na temat:
 http://ultramaryna.pl/wydarzenie.php?id=13522
 http://www.bwa.katowice.pl/p/310/michal_smandek_fatigue_failure_of_materials___wi/"

ŹRÓDŁO - michalsmandek.blogspot.comniedziela, 18 listopada 2012

Wyścigi psie

W Mikołowie w ten weekend odbyły się Międzynarodowe Wyścigi Psich Zaprzęgów
 
 

wtorek, 23 października 2012

INGA
środa, 19 września 2012

Dolina Małej Łąki

"Dolina Małej Łąkidolina w Tatrach, o długości 5,4 km i powierzchni ok. 5,7 km². Jest najmniejszą z walnych dolin tatrzańskich i jedyną, która w całości została wyżłobiona w skałach osadowych. Dolina opiera się o główną grań Czerwonych Wierchów. Ze wschodu zamknięta jest grzbietem Kopy Kondrackiej i Giewontu oraz reglami Grzybowca i Łysanek. Od strony zachodniej jej zbocza tworzy Czerwony Grzbiet Małołączniaka, Wielka Turnia, Skoruśniak i Hruby Regiel. Największe ze żlebów przecinających jej zbocza to: Dolinka pod Grzybowiec, Głazisty Żleb, Zagon, Uwięziony Żleb, Gmiński Żleb...."[wiki]


czwartek, 23 sierpnia 2012

środa, 22 sierpnia 2012

Pieniny - Sokolica

"Sokolica (747 m n.p.m.) – szczyt w pn.-wsch. części Pienin Środkowych w tzw. Pieninkach. Od sąsiedniego, leżącego w tej samej grani Czertezika oddziela ją przełęcz Sosnów. Geologicznie jest to część Pienińskiego Pasa Skałkowego, zbudowana z odpornych na wietrzenie wapieni rogowcowych. Północne stoki porasta las bukowo-jodłowy, na szczycie występują reliktowe sosny (najstarsza ma ok. 500 lat). Natomiast południowe, skalne ściany opadają prawie pionowo, uskokami w 310-metrową przepaść do przełomu Dunajca. Najwyższy uskok pod szczytem Sokolicy to pionowa niemal ściana 100 m wysokości. Pod nią znajduje się spiczasta skała zwana Głową Cukru (szczególnie okazale prezentująca się z Drogi Pienińskiej). Ściany te porastają obficie porosty, smagliczka skalna, aster alpejski, złocień Zawadzkiego i inne naskalne rośliny wapieniolubne. Z rzadkich w Polsce gatunków roślin występują: okorycz żółtawa, oman plamisty, starzec pomarańczowy i wiechlina styryjska[1]. W urwiskach gniazdują pomurniki i pustułki. Bardzo trudną technicznie południową ścianą Sokolicy po raz pierwszy w 1960 r. wspięli się krakowscy wspinacze: Roman Łazurski i Jerzy Potocki.
Nazwa szczytu pochodzi od tego, że dawniej gniazdowały w niej sokoły. Od dawna była celem turystycznych wypraw. Już w 1867 r. jej pierwszy album fotograficzny sporządził Franciszek Wyspiański, 10 lat wcześniej malował ją Józef Szalaj. W 1880 r. pisano w prasie: „Tylko osoby silne, umiejące dobrze chodzić po górach wdzierają się na Sokolicę”. E. Gąsowski oglądający ją podczas spływu tratwami w 1879 r. pisał: „Prześliczny stąd widok na Sokolicę, najwspanialszą ze wszystkich skał pioninskich”[2]..."
[wiki]


 poniedziałek, 20 sierpnia 2012

Pieniny 01-02

 tak na szybko