poniedziałek, 26 listopada 2012

ZMĘCZENIE MATERIAŁU / FATIGUE OF MATERIALS

"MAŁA PRZESTRZEŃ / BWA KATOWICE
22.11.2012 godz. 18.00 - 16.12.2012

Wystawa Michała Smandka to kolejne wydarzenie w ramach projektu Drobnostki — zaplanowanej na cały rok płaszczyzny spotkań artystów, designerów i społeczności lokalnej w ramach projekcji, paneli dyskusyjnych, performance’ów i akcji w mieście. Jego celem jest stymulowanie przez artystów potrzeby przekształcenia najbliższego otoczenia, która może prowadzić do zmiany sposobu myślenia o przestrzeni jako formie modelującej większość zachowań. Działania i realizacje zaproszonych twórców mają zachęcać do przeprojektowania niegościnnej przestrzeni miasta w miejsce stwarzające okazje do zadomowienia, nawiązywania i podtrzymywania więzi.
Michał Smandek wykorzystuje w swoich najnowszych pracach takie materiały jak dym, popiół, ołów, sól, węgiel, piasek i lepik. Są one zapisem jego prywatnych performanców, zmagań z materią i konsekwentnie przeprowadzanych działań na terenach postindustrialnych w ramach Prac naprawczych. Smandek kolonizuje przestrzeń i materie podejmujące z nią subtelne eksperymenty mające na celu przekroczenie granic ich właściwości fizycznych. Często powtarza, że jeżeli nie zrobi nic w danym miejscu, nie będzie mógł nazwać go później swoim. Do rzeczywistości podchodzi z jednej strony z pasją naukowca badającego prawa fizyki, z drugiej z godną uwagi czułością, starając się swoimi realizacjami roztoczyć nad nią krótkotrwałą opiekę.

kurator: Marta Lisok


SMALL SPACE / BWA CONTEMPORARY ART GALLERY IN KATOWICE
22.11.2012 - 16.12.2012

Michał Smandek's exhibition is yet another event organized within Inessentials, a year-long project which provides artists, designers and the local community with the opportunity to meet during film screenings, discussion panels, performances and artistic actions held in the city. The artists engaged in the project aim to instill in people the need to shape their nearest environment, which could in turn lead to our thinking of space as a form that models most of our behavior. Their artistic actions and realizations are intended to encourage people to re-design the unwelcoming urban space, so that it becomes a place conducive to their becoming domiciled, as well as to building and maintaining relationships with others.
In his most recent works, Michał Smandek has used a variety of materials, including smoke, ash, lead, salt, coal, sand and adhesive. These materials constitute a recording of his private performances, struggles with matter, and his very consistent artistic actions in post-industrial areas, which he has carried out within his project entitled Prace naprawcze (Repair Work). Smandek colonizes space and matter, conducting subtle experiments that aim to test their physical properties to the limit. He keeps repeating that unless he has done something in a certain place, he cannot claim that it is his property. His approach to reality involves both the passion befitting a scientist who researches the laws of physics, and admirable tenderness, which can be observed during the short time when he uses his realizations to envelop this reality with care.

curator: Marta Lisok

krótko na temat:
 http://ultramaryna.pl/wydarzenie.php?id=13522
 http://www.bwa.katowice.pl/p/310/michal_smandek_fatigue_failure_of_materials___wi/"

ŹRÓDŁO - michalsmandek.blogspot.comniedziela, 18 listopada 2012

Wyścigi psie

W Mikołowie w ten weekend odbyły się Międzynarodowe Wyścigi Psich Zaprzęgów